Rao vặt NỔI BẬT
ĐỐI TÁC
Bàn ghế tre Du lịch Hạ Long, Du lịch sapa Thiết kế website
Làng nghề Đúc đồng Phước Kiều

Tin tức

Làng nghề Đúc đồng Phước Kiều

Phước Kiều thuộc xã Điện Phương, Huyện Điện Bàn là một làng nổi tiếng từ Bắc vào Nam với nghề đúc đồng, xuất hiện cách đây hàng trăm năm, thời hoàn kim của nghề đúc đồng dưới thời Tự Đức

Sản phẩm của làng nghề phục vụ cho những lễ hội truyền thống Việt Nam: tế làng, hội hề, đình đám trong đời sống văn hóa của người Việt. Trãi qua những biến động, làng nghề có lúc thịnh, lúc suy, như với quyết tâm bảo tồn bản sắc văn hóa của mình, người dân Điện Phương vẫn bám nghề. Hiện trong làng có 74 hộ và 1HTX tham gia sản xuất, với 196 lao động hằng năm sản xuất 220 tấn sản phẩm, với sản phẩm có âm thanh đặc trưng không đâu có thể có được như chiêng và thanh la. Đặc biệt trong những năm qua, với sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước, làng nghề đúc đồng Phước Kiều đang từng bước được hồi sinh, phát triển.


Nguồn : Sở Công Nghiệp Tỉnh Quảng Nam )

Facebook | Làng nghề Đúc đồng Phước Kiều Twitter | Làng nghề Đúc đồng Phước Kiều xuanlai.com | Làng nghề Đúc đồng Phước Kiều